05:48 ICT Thứ ba, 22/10/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ỨNG DỤNG TÁC NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 101

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5956

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 476135

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học

Chúc mừng năm học mới 2018-2019

Thời khóa biểu số 2- Học kỳ I năm học 2014-2015

Thứ ba - 03/02/2015 10:04
Thời khóa biểu số 1 - Học kỳ I năm học 2014-2015
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH                   THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6   Số 2
(Áp dụng từ ngày 08 tháng 09 năm 2014)
Thứ Tiết 6A-  Tương 6B- Đ.Ngọc 6C- M.Phương 6D-Tr.Nga 6E- Ánh 6G- Liên 6H - H.Thủy
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 Sinh Tương Văn Đ.Ngọc Toán M.Phương Anh Tr.Nga ÂN Ánh TD Cẩm Văn H.Thủy
3 Văn Đ.Ngọc GD Thành Anh Tr.Nga Toán M.Phương Văn H.Thủy Anh Nghĩa TD Cẩm
4 Toán Nhớ Anh Phượng Sinh Nga Văn Hoài Toán Văn Liên Sinh Thu
5 Anh Phượng Toán Nhớ Văn Liên Sinh Nga Anh Nghĩa Toán Toán V.Hùng
3 1 AN Ánh Toán Nhớ Toán M.Phương TD Cẩm Sinh P.Nga Toán CN Trang
2 TD Cẩm Tin Nhớ CN Trang Toán M.Phương Toán AN Ánh GD Thành
3 Toán Nhớ Văn Đ.Ngọc Văn Liên Văn Hoài GD Thành Tin Nhung MT N.Hùng
4 Văn Đ.Ngọc Sinh Tương TD Cẩm AN Ánh Địa Oanh Văn Liên Toán V.Hùng
5                            
4 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
2 Anh Phượng Toán Nhớ Địa Ngọc Anh Tr.Nga CN Trang CN Trang Văn H.Thủy
3 Toán Nhớ Anh Phượng Anh Tr.Nga MT N.Hùng Văn H.Thủy Tin Nhung Anh Nghĩa
4 Sinh Tương MT N.Hùng Tin M.Phương Địa Liên Tin Nhớ Anh Nghĩa Tin Thành
5 Tin Nhớ Địa Lĩnh Tin M.Phương Tin Thành Anh Nghĩa Sử V.Thủy CN Trang
5 1 TD Cẩm Tin Nhớ Sinh P.Nga Tin Thành Văn H.Thủy Toán Anh Nghĩa
2 Tin Nhớ CN Trang MT N.Hùng GD Thành Văn H.Thủy Anh Nghĩa ÂN Ánh
3 Anh Phượng TD Cẩm Văn Liên Sinh P.Nga Toán CN Trang Tin Thành
4 MT N.Hùng Anh Phượng Văn Liên CN Trang TD Cẩm Sinh P.Nga Toán V.Hùng
5              
6 1 CN Trang Văn Đ.Ngọc Toán M.Phương Nhung TD Cẩm MT N.Hùng Địa Q.Nga
2 Quế Văn Đ.Ngọc Sử Oanh Toán M.Phương Sinh P.Nga Nhung TD Cẩm
3 Địa B.Nga Quế CN Trang Địa Q.Nga Nhung Sinh P.Nga Sử H.Thủy
4 Sử H.Thủy Sinh Tương GD Thành CN Trang Sử Oanh TD Cẩm Nhung
5 GD Thành Sử H.Thủy Quế Sử Oanh CN Trang Địa Thiết Sinh Thu
7 1 CN Trang Toán Nhớ TD Cẩm Anh Tr.Nga Toán Văn Liên Anh Nghĩa
2 Toán Nhớ TD Cẩm Anh Tr.Nga Toán M.Phương Anh Nghĩa Văn Liên Văn H.Thủy
3 Văn Đ.Ngọc CN Trang ÂN Ánh Văn Hoài MT N.Hùng Toán Văn H.Thủy
4 Văn Đ.Ngọc ÂN Ánh Toán M.Phương Văn Hoài Tin Nhớ GD Thành Toán V.Hùng
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH                   THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 7     Số 1
(Áp dụng từ ngày 08 tháng 09 năm 2014)
Thứ Tiết 7A- Lê Phương 7B- Lê Nga 7C- Sương 7D- Mai 7E- Bùi Nga 7G- Thiết  
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ  
2 Anh Lê Phương Anh Lê Nga ÂN Sương Văn Mai Văn B.Nga Toán Thành    
3 Văn Mai Văn B.Nga Sử Q.Nga Toán V.Hùng Anh Lê Nga ÂN Sương    
4 Sử Q.Nga Toán Quyền Toán V.Hùng Địa Thiết Toán Thành Sử N.Hải    
5 Toán Quyền Sử Q.Nga Văn N.Hải Anh Lê Nga Sử B.Nga Văn Thiết    
3 1 Toán Quyền Sinh Khai GD N.Hải Văn Mai Toán Thành Anh Tr.Nga    
2 ÂN Sương Toán Quyền Toán V.Hùng Sử N.Hải Anh Lê Nga Toán Thành    
3 Văn Mai Tin Anh CN Duẩn TD Giang Sinh Khai Sử N.Hải    
4 TD Giang Hương Anh Lê Nga Sinh Khai CN Duẩn Tin Anh    
5 Địa Tương Địa Hòa Tin Anh Toán V.Hùng MT N.Hùng Địa    
4 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ  
2 GD N.Hải Toán Quyền Anh Lê Nga Tin Anh Sử B.Nga Địa    
3 Toán Quyền Tin Anh Văn N.Hải TD Giang Văn B.Nga Văn Thiết    
4 Tin Anh Anh Lê Nga TD Khang MT Ng.Nga Địa Thiết GD N.Hải    
5 Anh Lê Phương Văn B.Nga Địa Thiết Anh Lê Nga Tin Anh Anh Tr.Nga    
5 1 TD Giang GD N.Hải MT Ng.Nga Toán V.Hùng Tin Anh Sinh Khai    
2 Tin Anh TD Giang Sử Q.Nga Sử N.Hải Sinh Khai Toán Thành    
3 Hương Sử Q.Nga Toán V.Hùng GD Hải TD Ước CN Duẩn    
4 Sử Q.Nga MT Ng.Nga Tin Anh Sinh Khai Toán Thành TD Giang    
5              
6 1 Văn Mai Văn B.Nga TD Khangi Hương Anh Lê Nga Anh Tr.Nga    
2 Văn Mai Văn B.Nga Sinh Khai Anh Lê Nga Toán Thành Hương    
3 Sinh Khai Toán Quyền Văn Hải Địa Thiết Hương Tin Anh    
4 Toán Quyền AN Sương Văn Hải CN Duẩn Địa Thiết Toán Thành    
5 Địa Tương Sinh Khai Hương Tin Anh GD N.Hải MT Hùng    
7 1 Sinh Khai CN Duẩn Toán V.Hùng AN Sương Văn B.Nga Văn Thiết    
2 CN Duẩn Anh Lê Nga Sinh Khai Toán V.Hùng Văn B.Nga Văn Thiết    
3 MT Ng.Nga Địa Hòa Địa Thiết Văn Mai AN Sương TD Giang    
4 Anh Lê Phương TD Giang Anh Lê Nga Văn Mai TD Ước Sinh Khai    
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL  
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH                                         THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 8     Số 1
(Áp dụng từ ngày 08 tháng 09 năm 2014)
Thứ Tiết 8A- Phi 8B- Phượng 8C- Lý 8D- Giang 8E- Hiền(A) 8G-Ng.Nga  
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ  
2 Toán Phi Anh Phượng Văn TD Giang Anh HiềnA) MT Ng.Nga    
3 Anh Đức Toán Tiến Hóa Hoa Anh HiềnA) Văn TD Khang    
4 CN Chương Văn Oanh Toán Tiến Địa Lĩnh TD Khang CN Duẩn    
5 Văn Oanh CN Chương CN Duẩn Toán Tiến Địa Lĩnh Toán Phi    
3 1 ÂN Sương Sinh Thu TD Khang Sinh Hường Toán Anh Văn Thành    
2 Sinh Thu Văn Oanh Anh HiềnA) Văn Lĩnh Sinh Hường Hóa P.Nga    
3 Văn Oanh TD Khang Sinh Thu Sử Lĩnh Văn Anh HiềnA)    
4 TD Khang Hóa Hoa Văn Toán Tiến Hóa P.Nga Sinh Hường    
5 Hóa Hoa Sử Ngọc Toán Tiến Hóa P.Nga CN Duẩn Sử Lĩnh    
4 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ  
2 Sử Liên MT Ng.Nga AN Sương GD Q.Nga Sử Lĩnh Toán Phi    
3 Toán Phi Sử Ngọc MT Ng.Nga Văn Lĩnh TD Khang Địa    
4 GD Q.Nga Anh Phượng Sử Mai ÂN Ánh Anh HiềnA)    
5 CN Chương GD Q.Nga Địa Mai Anh HiềnA) AN Ánh    
5 1 Sử Liên TD Khang CN Duẩn Anh HiềnA) Văn Toán Phi    
2 Toán Phi Toán Tiến TD Khang MT Ng.Nga Văn CN Duẩn    
3 Anh Đức Văn Oanh Toán Tiến TD Giang Toán Anh Anh HiềnA)    
4 TD Khang Văn Oanh Anh HiềnA) CN Duẩn AN Ánh Văn Thành    
5                
6 1 Sinh Thu Toán Tiến Hóa Hoa Phi Toán Anh Sinh Hường    
2 Hóa Hoa Địa Hòa Phi Sử Lĩnh Toán Anh TD Khang    
3 Địa Lĩnh Sinh Thu Sử Mai Toán Tiến Sinh Hường GD Q.Nga    
4 Phi Hóa Hoa Sinh Thu Sinh Hường GD Q.Nga Sử Lĩnh    
5 MT Ng.Nga Phi GD Q.Nga CN Duẩn Sử Lĩnh Hóa P.Nga    
7 1 Văn Oanh CN Chương Toán Tiến Hóa P.Nga Anh HiềnA) Văn Thành    
2 Văn Oanh AN Sương Anh Hiền(A) Toán Tiến Hóa P.Nga Văn Thành    
3 Toán Phi Toán Tiến Văn Văn Lĩnh CN Duẩn Anh HiềnA)    
4 Anh Đức Anh Phượng Văn Văn Lĩnh MT Ng.Nga Toán Phi    
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL  
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH                                         THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9     Số 1
(Áp dụng từ ngày 08 tháng 09 năm 2014)
Thứ Tiết 9A - Đức 9B-Tô Nga 9C- Quế 9D- V.Thủy 9E- Chương 9G- Hiền(V)  
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ  
2 Anh Đức Văn Tô Nga Toán Quế CN Chương Văn V.Thủy Văn Hiền(V)    
3 Văn Tô Nga TD Ước Văn Hiền(V) Văn V.Thủy Sinh Tương Toán Quế    
4 Toán Hương Sinh Hường Hóa Hoa TD Ước Toán Nhung Sinh Tương    
5 Sinh Hường Toán Hương Thành Toán Nhung Sử Hoài Hóa Thu    
3 1 Toán Hương Văn Tô Nga TD Ước Toán Nhung MT Hùng Anh Lê Phương    
2 Văn Tô Nga Toán Hương Sử Hoài Anh Lê Phương Toán Nhung TD Ước    
3 TD Ước Quyền Địa Hòa Văn V.Thủy Anh Lê Phương Tiến    
4 Sử Hoài TD Ước MT Hùng Thành Văn V.Thủy Địa Hòa    
5 x                          
4 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ  
2 Hóa Hoa CN Chương Văn Hiền(V) Văn V.Thủy Địa Hòa Toán Quế    
3 CN Chương Hóa Hoa Toán Quế Toán Nhung Văn V.Thủy Văn Hiền(V)    
4 Văn Tô Nga Anh Đức GD Hoài Hóa Thu Toán Nhung Địa Hòa    
5 Quyền Văn Tô Nga Anh Đức GD Hoài Hóa THu MT N.Hùng    
5 1 Toán Hương Quyền Toán Quế Văn V.Thủy TD Ước Hóa Thu    
2 Sinh Hường Toán Hương Anh Đức Văn V.Thủy Địa Hòa Toán Quế    
3 Quyền Địa Hòa Văn Hiền(V) Sinh Hường Hóa Thu Sử Hoài    
4 Địa Hòa Sử Hoài Sinh Hường Hóa Thu Tiến Văn Hiền(V)    
5                
6 1 Anh Đức Địa Hòa Văn Hiền(V) Thành GD Thanh TD Ước    
2 Văn Tô Nga Anh Đức Văn Hiền(V) TD Ước Anh Lê Phương Tiến    
3 Văn Tô Nga MT Hùng Địa Hòa Sử Hoài TD Ước GD Thành    
4 MT Hùng GD Hoài TD Ước Địa Hòa CN Chương Anh Lê Phương    
5 GD Hoài Sinh Hường Thành Anh Lê Phương Tiến CN Chương    
7 1 Địa Hòa Toán Hương Toán Quế MT Hùng Toán Nhung Sinh Tương    
2 Toán Hương Hóa Hoa CN Chương Toán Nhung Sinh Tương Toán Quế    
3 TD Ước Văn Tô Nga Hóa Hoa Sinh Hường Văn V.Thủy Văn Hiền(V)    
4 Hóa Hoa Văn Tô Nga Sinh Hường Địa Hòa Văn V.Thủy Văn Hiền(V)    
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL  

Tác giả bài viết: Lê Thị Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG