06:39 ICT Thứ ba, 22/10/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ỨNG DỤNG TÁC NGHIỆP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 153

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6008

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 476187

Trang nhất » Tin Tức » Dạy và Học

Chúc mừng năm học mới 2018-2019

TKB Học kỳ II năm học 2014-2015

Thứ ba - 03/02/2015 09:58
Thời khóa biểu học kỳ II
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH                   THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 6     Số 4
(Áp dụng từ ngày 19 tháng 01 năm 2015)
Thứ Tiết 6A-  Tương 6B- Đ.Ngọc 6C- M.Phương 6D-Tr.Nga 6E- Ánh 6G- Liên 6H - H.Thủy
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
2 Sinh Tương Văn Đ.Ngọc Văn Liên Anh Tr.Nga ÂN Ánh TD Cẩm Văn H.Thủy
3 Văn Đ.Ngọc Toán Nhớ Anh Tr.Nga Văn Hoài Văn H.Thủy Văn Liên TD Cẩm
4 Toán Nhớ Anh Phượng Sinh Nga Toán M.Phương Toán Anh Nghĩa MT N.Hùng
5 Anh Phượng GD Thành Tin M.Phương Sinh P.Nga Anh Nghĩa Toán Toán Nhớ
3 1 TD Cẩm Văn Đ.Ngọc MT N.Hùng Toán M.Phương Tin Tiến Toán Toán Nhớ
2 Tin Anh Toán Nhớ Toán M.Phương TD Cẩm Toán AN Ánh GD Thành
3 Toán Nhớ Tin Anh CN Trang Văn Hoài TD Cẩm Văn Liên Sinh P.Nga
4 Văn Đ.Ngọc TD Cẩm Văn Liên AN Ánh GD Thành Tin Anh CN Trang
                             
4 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ
2 Anh Phượng Toán Nhớ Tin M.Phương Anh Tr.Nga Văn H.Thủy MT N.Hùng Anh Nghĩa
3 Toán Nhớ Anh Phượng Toán M.Phương MT N.Hùng Sử Anh Nghĩa Tin Anh
4 Sinh Tương MT N.Hùng Anh Tr.Nga Sử CN Trang Tin Anh Văn H.Thủy
5 Nhung Sinh Tương Sử Tin Anh Anh Nghĩa Sử V.Thủy CN Trang
5 1 TD Cẩm Sinh Tương Văn Liên Tin Anh Văn H.Thủy Anh Nghĩa AN Ánh
2 AN Ánh CN Trang Văn Liên GD Thành Văn H.Thủy Sinh P.Nga Anh Nghĩa
3 GD Thành Anh Phượng TD Cẩm Sinh P.Nga Toán CN Trang Tin Anh
4 Anh Phượng Tin Anh Sinh P.Nga CN Trang MT N.Hùng Toán Toán Nhớ
               
6 1 Tin Anh Văn Đ.Ngọc Toán M.Phương CN Trang Toán TD Cẩm Nhung
2 Sử H.Thủy Văn Đ.Ngọc Quế Toán M.Phương Sinh P.Nga Nhung TD Cẩm
3 Địa Tương Quế CN Trang TD Cẩm Nhung Toán Địa Oanh
4 CN Trang Địa Tương Địa Oanh Nhung TD Cẩm Sinh P.Nga Sử H.Thủy
5 MT N.Hùng Sử H.Thủy GD Thành Địa Oanh CN Trang Địa Tương Sinh P.Nga
7 1 CN Trang Toán Nhớ TD Cẩm Anh Tr.Nga Tin Tiến Văn Liên Anh Nghĩa
2 Toán Nhớ CN Trang Anh Tr.Nga Toán M.Phương Sinh P.Nga Văn Liên Văn H.Thủy
3 Văn Đ.Ngọc TD Cẩm ÂN Ánh Văn Hoài Anh Nghĩa CN Trang Văn H.Thủy
4 Văn Đ.Ngọc ÂN Ánh Toán M.Phương Văn Hoài Địa Oanh GD Thành Toán Nhớ
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH                   THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 7     Số 4
(Áp dụng từ ngày 19 tháng 01 năm 2015)
Thứ Tiết 7A- Lê Phương 7B- Lê Nga 7C- Sương 7D- Mai 7E- Bùi Nga 7G- Thiết  
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ  
2 Anh Lê Phương Văn B.Nga ÂN Sương Văn Mai Sử Q.Nga Toán Thành    
3 Văn Mai Anh Lê Nga Sử Q.Nga Toán V.Hùng Văn B.Nga Văn Thiết    
4 Sử Q.Nga Toán Quyền Toán V.Hùng Anh Lê Nga Toán Thành Sử N.Hải    
5 Toán Quyền Sử Q.Nga Văn N.Hải Địa Thiết Anh Lê Nga MT N.Hùng    
3 1 Toán Quyền Sinh Khai Anh Lê Nga Văn Mai Toán Thành CN Duẩn    
2 Văn Mai GD Hải CN Duẩn Sinh Khai Anh Lê Nga Toán Thành    
3 MT N.Hùng Toán Quyền Toán V.Hùng TD Giang Sinh Khai Sử N.Hải    
4 TD Giang Hương GD N.Hải Toán V.Hùng CN Duẩn Anh Tr.Nga    
                             
4 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ    
2 Anh Lê Phương Toán Quyền Anh Lê Nga Địa Thiết Văn B.Nga GD N.Hải    
3 Toán Quyền Văn B.Nga Văn N.Hải TD Giang AN Sương Địa Thiết    
4 CN Chương Anh Lê Nga TD Khang GD N.Hải Toán Thành Văn Thiết    
5 GD N.Hải CN Chương Địa Thiết Anh Lê Nga MT N.Hùng Anh Tr.Nga    
5 1 TD Giang Địa Hòa Toán V.Hùng Sinh Khai Toán Thành CN Duẩn    
2 Địa B.Nga TD Giang Sử Q.Nga Toán V.Hùng TD Ước Toán Thành    
3 Sử Q.Nga CN Chương MT N.Hùng CN Duẩn GD Hải Sinh Khai    
4 Hương Sử Q.Nga CN Duẩn Sử N.Hải Sinh Khai TD Giang    
               
6 1 Văn Mai Toán Quyền Hương CN Duẩn Anh Lê Nga Anh Tr.Nga    
2 Văn Mai Sinh Khai TD Khang Anh Lê Nga Sử Q.Nga Hương    
3 Toán Quyền Văn B.Nga Văn Hải MT N.Hùng Địa Thiết AN Sương    
4 Sinh Khai Văn B.Nga Văn Hải Hương CN Duẩn Toán Thành    
5 Địa B.Nga MT N.Hùng Sinh Khai Sử Hải Hương Địa Thiết    
7 1 CN Chương TD Giang Địa Thiết Toán V.Hùng TD Ước Sinh Khai    
2 AN Ng.Nga Địa Hòa Sinh Khai AN Sương Địa Thiết TD Giang    
3 Sinh Khai Anh Lê Nga Toán V.Hùng Văn Mai Văn B.Nga Văn Thiết    
4 Anh Lê Phương AN Sương Anh Lê Nga Văn Mai Văn B.Nga Văn Thiết    
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL  
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH                                         THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 8     Số 4
(Áp dụng từ ngày 19 tháng 01 năm 2015)
Thứ Tiết 8A- Phi 8B- Phượng 8C- Lý 8D- Giang 8E- Hiền(A) 8G-Ng.Nga  
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ  
2 Toán Phi Anh Phượng Văn TD Giang Anh HiềnA) MT Ng.Nga    
3 Anh Đức Toán Tiến Anh HiềnA) Văn Lĩnh Văn Sử Hoài    
4 Văn Oanh CN Duẩn Hóa Hoa Anh HiềnA) TD Khang Toán Phi    
5 Hóa Hoa Văn Oanh Toán Phi Toán Tiến Sử Hoài CN Duẩn    
3 1 Địa Hòa TD Khang Văn Hóa P.Nga Toán Anh Văn Thành    
2 Sinh Thu Văn Oanh Địa Hòa TD Giang Sinh Hường Hóa P.Nga    
3 TD Khang Hóa Hoa Sinh Thu Địa Hòa Văn Sinh Hường    
4 Văn Oanh Sinh Thu TD Khang Sinh Hường Hóa Hoa Anh Hiền(A)    
5                            
4 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ    
2 Toán Phi MT Ng.Nga Địa Hòa Văn Lĩnh Toán Anh TD Khang    
3 Địa Hòa Sử Hoài MT Ng.Nga GD Q.Nga TD Khang Toán Phi    
4 GD Q.Nga Anh Phượng Sử Hoài ÂN Ánh Anh HiềnA) Địa Lĩnh    
5 Sử Hoài GD Q.Nga AN Ánh Anh HiềnA) Địa Lĩnh AN Ng.Nga    
5 1 AN Ng.Nga Toán Tiến TD Khang Anh HiềnA) Văn Toán Phi    
2 Toán Phi Quyền CN Duẩn MT Ng.Nga Văn Nhớ    
3 Anh Đức Văn Oanh Toán Phi Toán Tiến Nhớ Anh HiềnA)    
4 Quyền Văn Oanh Anh HiềnA) Sử Hoài AN Ánh Văn Thành    
                 
6 1 TD Khang Hóa Hoa Toán Phi V.Hùng Sinh Hường Hóa P.Nga    
2 Hóa Hoa TD Khang V.Hùng Địa Hòa Toán Anh Sinh Hường    
3 CN Duẩn Toán Tiến Sinh Thu Sinh Hường Toán Anh TD Khang    
4 Sinh Thu Địa Hòa Hóa Hoa Toán Tiến GD Q.Nga Địa Lĩnh    
5 MT Ng.Nga Sinh Thu GD Q.Nga CN Duẩn Địa Lĩnh GD Hiền(V)    
7 1 Văn Oanh Địa Hòa Toán Phi Hóa P.Nga Anh HiềnA) Văn Thành    
2 Văn Oanh Toán Tiến Anh Hiền(A) Văn Lĩnh CN Duẩn Văn Thành    
3 Toán Phi AN Ng.Nga Văn Văn Lĩnh Hóa Hoa Anh HiềnA)    
4 Anh Đức Anh Phượng Văn Toán Tiến MT Ng.Nga Toán Phi    
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL  
                               
                               
                               
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH                                         THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 9     Số 4
(Áp dụng từ ngày 19 tháng 01 năm 2015)
Thứ Tiết 9A - Đức 9B-Tô Nga 9C- Quế 9D- V.Thủy 9E- Chương 9G- Hiền(V)  
2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ  
2 Anh Đức Văn Tô Nga Toán Quế CN Chương Văn V.Thủy Văn Hiền(V)    
3 Văn Tô Nga TD Ước Văn Hiền(V) Văn V.Thủy Sinh Tương Toán Quế    
4 Toán Hương Sinh Hường Hóa Thu TD Ước Toán Nhung Sinh Tương    
5 Sinh Hường Toán Hương Thành Toán Nhung Sử Lĩnh Hóa Thu    
3 1 Toán Hương Văn Tô Nga TD Ước Toán Nhung AN Sương Anh Lê Phương    
2 Văn Tô Nga Sử Đ.Ngọc AN Sương Anh Lê Phương Toán Nhung TD Ước    
3 TD Ước Toán Hương Sử Liên Văn V.Thủy Anh Lê Phương Thành    
4 Sử Mai Quyền GD Hoài Thành Văn V.Thủy Địa Tô Nga    
5 x                          
4 1 SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ    
2 Sử Mai Văn Tô Nga Sử Liên Toán Nhung Văn V.Thủy Toán Quế    
3 Văn Tô Nga Hóa Hoa Văn Hiền(V) Văn V.Thủy Toán Nhung Sử Lĩnh    
4 Hóa Hoa Anh Đức Toán Quế Hóa Thu Địa Hòa Văn Hiền(V)    
5 Quyền Sử Đ.Ngọc Anh Đức AN Sương Hóa Thu Thành    
5 1 Toán Hương Quyền Toán Quế Văn V.Thủy TD Ước Hóa Thu    
2 Địa Hòa Toán Hương Sinh Hường Văn V.Thủy Sử Lĩnh Toán Quế    
3 Quyền GD Hoài Văn Hiền(V) Sinh Hường Hóa Thu Sử Lĩnh    
4 Sinh Hường CN Chương Anh Đức Hóa Thu Tiến Văn Hiền(V)    
                 
6 1 Văn Tô Nga Anh Đức Hóa Thu Anh Lê Phương TD Ước AN Sương    
2 Văn Tô Nga AN Sương TD Ước Thành Anh Lê Phương GD Thành    
3 Anh Đức Địa Hòa Văn Hiền(V) Sử Lĩnh GD Thành TD Ước    
4 AN Sương TD Ước Văn Hiền(V) GD Hoài CN Chương Anh Lê Phương    
5 GD Hoài Sinh Hường Thành Địa Hòa Tiến CN Chương    
7 1 Hóa Hoa Toán Hương Toán Quế Sử Lĩnh Toán Nhung Sinh Tương    
2 Toán Hương Hóa Hoa CN Chương Toán Nhung Sinh Tương Toán Quế    
3 TD Ước Văn Tô Nga Địa Hòa Sinh Hường Văn V.Thủy Văn Hiền(V)    
4 CN Chương Văn Tô Nga Sinh Hường TD Ước Văn V.Thủy Văn Hiền(V)    
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL  

Tác giả bài viết: Lê Thị Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG