• :
 • :
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0943420675
  • Email:
   hangnguyenxl@gmail.com
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0944865914
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần ĐắcTiến
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989290117
  • Email:
   trandactien73@gmail.com
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Lê Bá Khang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918577456
  • Email:
   lebakhang1902@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó CTCĐ
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Bích Hồng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918588667
  • Email:
   hongphuong71177@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Kim Đức
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0977539962
  • Email:
   kimduc456@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0943808726
  • Email:
   thuhathienloc@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Thị Nguyệt Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918070088
  • Email:
   pham.nguyetnga268@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Võ Quang Duẩn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0919847230
  • Email:
   duancn1984@gmail.com
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Đức Tương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916585234
  • Email:
   ngoductuong@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó BT Đoàn
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918297869
  • Email:
   loannghia2009@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phạm Thị Nguyệt Nga
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918070088
  • Email:
   pham.nguyetnga268@gmail.com
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: